14.01.2012 р. вводяться в обіг стандартні поштові марки восьмого випуску N 1170-1173

14.01.2012 р. вводяться в обіг стандартні поштові марки восьмого випуску N 1170 — 1173
№ 1170 «Робінія (Акація біла)», номінал – 0,20 грн.
№ 1171 «Горіх волоський», номінал – 0,40 грн.
№ 1172 «Береза повисла», номінал — 0,70 грн.
№ 1173 «Клен гостролистий», номінал – 2,50 грн.
На марці № 1170 зображено листя та плоди робінії, текст «УКРАЇНА UKRAINA».
Захист: в УФ-променях світиться плашка під Малим гербом України; мікрошрифт: цифри «2012», текст «Robinia pseudoacaсia».
На полях аркуша надруковано штриховий код 4823027132341. Зам. 1-3628 20.12.2011.
На марці № 1171 зображено листя та плоди горіха, текст «УКРАЇНА UKRAINA».
Захист: в УФ-променях світиться плашка під Малим гербом України; мікрошрифт: цифри «2012», текст «Juglans regia».
На полях аркуша надруковано штриховий код 4823027132365. Зам. 1-3629 20.12.2011.
На марці № 1172 зображено лист та цвіт берези, текст «УКРАЇНА UKRAINA».
Захист: в УФ-променях світиться плашка під Малим гербом України; мікрошрифт: цифри «2012», текст «Betula pendula».
На полях аркуша надруковано штриховий код 4823027132389. Зам. 1-3630 20.12.2011.
На марці № 1173 зображено листя клена та насіння, текст «УКРАЇНА UKRAINA».
Захист: в УФ-променях світиться плашка під Малим гербом України; мікрошрифт: цифри «2012», текст «Acer platanoides».
На полях аркуша надруковано штриховий код 4823027132396. Зам. 1-3631 20.12.2011.
Формат кожної марки – 22х26 мм.
Перфорація гребінчаста – 13 3/4.
Кількість марок в аркуші – 90 (9х10).
Тираж – масовий.
Художник марок та штемпеля Володимир Таран.