22.11.2013 вводиться в обіг поштовий блок № 119 «Українське подвір’я» з 4-х марок № 1325 — 1328

22.11.2013 вводиться в обіг поштовий блок № 119 «Українське подвір’я»

Блок з чотирьох марок:
№ 1325 білка,
№ 1326 снігурі,
№ 1327 колядники,
№ 1328 індик.

Формат блоку – 116х94 мм.
Формат марок №№ 1325, 1326, 1328 – 36,54х24,36 мм.
Формат марки № 1327 – 36,54х48,72 мм.
Перфорація рамкова – 11 1/2.
Номінал марок № 1325, № 1326 – 2,00 грн.
Номінал марок № 1327, № 1328 – 2,50 грн.
Тираж блоку – 59 000 прим.
Захист марок у блоці: в УФ-променях світиться сніг.
Захист блоку мікрошрифт: «К. Лавро».
Художник блоку Кость Лавро.
Дизайн штемпеля Олександр Сталмокас.
Поля блоку художньо оформлені. На полях блоку напис: «Українське подвір’я».
Блок – багатоколірний; спосіб друку – офсет.
На полях блоку штриховий код – 4823027136387.
Блок надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».
Спецпогашення ВПЗ Київ (01001).