14.10.2012 вводиться в обіг поштова марка № 1246 «Чигирин. 500 років. Гетьманська столиця»

14.10.2012 вводиться в обіг поштова марка № 1246 «Чигирин. 500 років. Гетьманська столиця»

Формат марки – 52х25,2 мм.
Номінал марки – 2,00 грн.
Перфорація гребінчаста – 13 3/4:14 1/4.
Кількість марок в аркуші – 12 (3х4).
Тираж марки – 173 000 примірників.
Художниця марки та штемпеля Оксана Шуклінова.
Марка – багатоколірна; спосіб друку – офсет.
Марку надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».
На полях аркуша надруковано штриховий код – 4823027133997. Зам. 2-3495. 24.09.2012.
Спецпогашення м.Чигирин, 20900

25.09.2012 вводиться в обіг поштовий блок № 104 «80 років Донецькій області» з однієї марки: № 1240

25.09.2012 вводиться в обіг поштовий блок № 104 «80 років Донецькій області» з однієї марки: № 1240.

На марці зображено Міжнародний аеропорт «Донецьк» імені Сергія Прокофьєва, який в рамках підготовки Донецької області до ЄВРО-2012 був реконструйований. На полях блоку зображено офіційний логотип святкування 80-річчя області.
Формат блоку – 98х50 мм.
Формат марки – 50,46х22,62 мм.
Номінал – 2,00 грн.
Перфорація рамкова – 11 1/2.
Тираж блоку – 80 000 примірників.
Захист марки № 1239: в УФ-променях світиться слово «Україна» та зображення малого Герба України.
Блок – багатоколірний; спосіб друку – офсет.
Блок надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».
На полях блоку штриховий код – 4823027133881.
Спецпогашення м.Донецьк, 83001.

03.06.2012 вводиться зчіпка з двох марок EUROPA-CEPT №1203-1204 та різновиди №1203-1, 1204-1 в буклеті (блок №99)

03.06.2012 вводяться в обіг поштові марки №1203, №1204, надруковані зчіпкою з двох марок, та поштові марки №1203-1, №1204-1 поштового блоку №99 в буклеті, за програмою «EUROPA-CEPT».

Зчіпка з двох марок №1203 «47о56’9” N, 24o10’30” E», №1204 «47о56’9” N, 24o 10’ 30” E».
Перфорація гребінчаста – 14:14 1/4.
Кількість зчіпок в аркуші – 5.
Тираж зчіпки – 150 000 примірників.
Текст на полях аркуша: «125 років від часу встановлення геодезичного знака «Центр Європи» с. Ділове, Рахівський р-н, Закарпатська обл., Україна.
На полях маркового аркуша надруковано штриховий код 4823027133157. Зам. 2-3188. 18.04.2012.
Блок №99 у буклеті №12.
Блок з 2-х марок: №1203-1, №1204-1.
Формат блоку – 110х50 мм.
Перфорація рамкова – 11 1/2.
Тираж блоку – 25 000 примірників.
Поля блоку художньо оформлені.
На буклеті штриховий код 4823027133140.
Формат кожної марки – 40х28 мм.
Номінали марок № 1203, 1203-1 – 4,00 грн.
Номінали марок № 1204, 1204-1 – 5,60 грн.
Захист кожної марки: в УФ-променях світиться плашка під гербом; мікротекст: «Н. Андрійченко».
Дизайн марок, блоку та штемпеля Наталії Андрійченко.
Марки та блок – багатоколірні; спосіб друку – офсет.
Марки та блок надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».
Спецпогашення ВПЗ Київ-1.