17.12.2012 вводиться в обіг поштовий блок №107 з п’яти марок: №1262-1266 «Земноводні України»

17.12.2012 вводиться в обіг поштовий блок №107 з п’яти марок: №1262-1266 «Земноводні України»

№1262 «Жовточерева джерелянка Bombina variegata»;
№1263 «Сіра ропуха Bufo bufo»;
№1264 «Зелена ропуха Bufo viridis»;
№1265 «Трав’яна жаба Rana temporaria»;
№1266 «Звичайна землянка Pеlobates fuscus».

Формат блоку – 120х110 мм.
Формат кожної марки – 33,06х33,06 мм.
Перфорація рамкова – 11 1/2.
Номінал марок № 1262, 1263 – 2,00 грн.
Номінал марок № 1264 – 4,30 грн.
Номінал марки № 1265, 1266 – 5,40 грн.
Тираж блоку – 80 000 примірників.
Захист блоку: мікротекст «Н. Кохаль».
Захист кожної марки: в УФ-променях світяться зображення коників.
Поля блоку художньо оформлені. На полях тексти українською та англійською мовами: «Земноводні України», «Amphibians of Ukraine».
Художниця блоку Наталія Кохаль.
Художник штемпеля Олександр Сталмокас.
Блок – багатоколірний; спосіб друку – офсет.
Блок надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».
На полях блоку штриховий код – 482302713422
Спецпогашення ВПЗ Київ-1.

Поштовий блок «Земноводні України» — це другий випуск поштових марок, який УДППЗ «Укрпошта» присвятила фауні України. Як і минулоріч неабияку допомогу у створенні поштового блоку Укрпошта отримала від Національно-наукового природничого музею НАН України, співробітники якого надали ілюстративний та текстовий матеріал.
На поштових марках представлено види жаб, які занесені до Додатку II та ІІІ Конвенції з охорони дикої флори і фауни та природного середовища існування в Європі (категорія «види, що підлягають особливій охороні») та до Червоної книги хребетних Міжнародного союзу охорони природи.

18.08.2012 вводиться в обіг поштовий блок № 102 «Українське подвір’я» з п’яти марок № 1227-1231

18.08.2012 вводиться в обіг поштовий блок № 102 «Українське подвір’я» з п’яти марок № 1227-1231:

№ 1227 півень, номінал марки – 2,50 грн.
№ 1228 кролик, номінал марки – 2,50 грн.
№ 1229 кінь, номінал марки – 2,00 грн.
№ 1230 коза, номінал марки – 2,00 грн.
№ 1231 гусаки, номінал марки – 2,00 грн.

Формат блоку – 116х94 мм.
Формат кожної марки – 33х22,62 мм.
Перфорація рамкова – 11 1/2.

Тираж блоку – 132 000 прим
Захист марки № 1227: в УФ-променях світиться пір’я півня.
Захист марки № 1228: в УФ-променях світяться щічки кролика.
Захист марки № 1229: в УФ-променях світиться умовний орнамент.
Захист марки № 1230: в УФ-променях світиться умовне зображення гілочки.
Захист марки № 1231: в УФ-променях світиться умовне зображення гусячих яєць.
Захист блоку мікротекст: «К. Лавро».
Художник блоку Кость Лавро.
Дизайн штемпеля Євгенія Бородая.
Поля блоку художньо оформлені. На полях блоку текст: «Українське подвір’я».
Блок – багатоколірний; спосіб друку – офсет.
Блок надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».
На полях блоку штриховий код – 4823027133133.
Спецпогашення ВПЗ Київ-1.