26.07.2013 вводиться в обіг поштовий блок № 112 «900 років літопису «Повість минулих літ» з однієї марки № 1297

26.07.2013 вводиться в обіг поштовий блок № 112 «900 років літопису «Повість минулих літ» з однієї марки № 1297

На марці зображено Нестора Літописця (автора Повісті) за роботою, на полях блоку – події описані в Повісті.
Формат блоку – 73х88 мм.
Формат марки – 31,32х45,24 мм.
Перфорація рамкова – 11 1/2.
Номінал марки № 1297 – 5,70 грн.
Тираж блоку – 48 000 примірників.
Захист блоку: мікротекст «М. Кочубей».
Поля блоку художньо оформлені, напис «Се повести временних лет».
Художник блоку та штемпеля Миколай Кочубей.
Блок – багатоколірний; спосіб друку – офсет, тиснення фольгою.
Блок надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».
На полях блоку штриховий код – 4823027135854.
Спецпогашення ВПЗ Київ-1.