15.10.2010 Нові марки Провідники козацьких повстань

15.10.2010 р. вводяться в обіг поштові марки, надруковані зчіпкою з двох марок:
№ 1075 «Провідники козацьких повстань. Криштоф Косинський» з купоном,
№ 1076 «Провідники козацьких повстань. Богдан Микошинський» з купоном.
Формат марок та купонів – 40х28 мм.
Номінал марки № 1075 – 1,50 грн.
Номінал марки № 1076 – 2,00 грн.
Перфорація гребінчаста – 14:14 1/4.
Кількість зчіпок в аркуші – 3. Тираж зчіпки – 130 000 примірників.
Захист марок: мікротекст «В.Василенко». В УФ променях світиться плашка під гербом.
Художник марок та штемпеля – Василь Василенко.
Марки – багатоколірні; спосіб друку – офсет.
Марки надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».
На полях маркового аркуша штриховий код – 4823027129419; Зам. 0-3421. 26.08.2010.