09.11.2012 вводиться в обіг поштовий блок № 106 «Вітряки України» з 4-х марок: № 1248, № 1249, № 1250, № 1251

09.11.2012 вводиться в обіг поштовий блок № 106 «Вітряки України» з 4-х марок: № 1248, № 1249, № 1250, № 1251

Формат блоку – 110х100 мм.
Формат кожної марки – 33х30 мм.
Номінал марки № 1248 – 2,00 грн.
Номінал марки № 1249 – 2,50 грн.
Номінал марки № 1250 – 3,30 грн.
Номінал марки № 1251 – 4,80 грн.
Перфорація гребінчаста – 11 1/2.
Тираж блоку – 80 000 примірників.
Художник блоку та штемпеля Юрій Логвин.
Захист блоку – мікротекст: «Ю. Логвин».
Поля блоку художньо оформлені; текст на полях блоку українською та англійською мовами: «Вітряки України», «Windmills of Ukraine».
Блок – багатоколірний; спосіб друку – офсет.
Блок надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».
На полях блоку надруковано штриховий код 4823027134161.
Спецпогашення ВПЗ Київ-1