31.12.2010 р. вводиться в обіг марка № 1097 «60 років з дня підписання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року

Поштова марка № 1097

 «60 років з дня підписання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року»

Формат марки – 40х28 мм.
Перфорація гребінчаста – 14:14 1/4.
Номінал марки – 1,50 грн.
Кількість марок в аркуші – 12 (3×4).
Тираж – 120 000 примірників.
Дизайн марки та штемпеля – Василь Василенко.
Захист – мікротекст «В. Василенко». В УФ променях світяться: плашка під гербом, слово «Україна» та номінал.
Марка – багатоколірна. Поля маркового аркуша художньо оформлені;
спосіб друку – офсет.
Марку надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів». На полях аркуша надруковано штриховий код 4823027130347. Зам. 0-3622. 22.12.2010.