18.08.2012 вводиться в обіг поштовий блок № 102 «Українське подвір’я» з п’яти марок № 1227-1231

18.08.2012 вводиться в обіг поштовий блок № 102 «Українське подвір’я» з п’яти марок № 1227-1231:

№ 1227 півень, номінал марки – 2,50 грн.
№ 1228 кролик, номінал марки – 2,50 грн.
№ 1229 кінь, номінал марки – 2,00 грн.
№ 1230 коза, номінал марки – 2,00 грн.
№ 1231 гусаки, номінал марки – 2,00 грн.

Формат блоку – 116х94 мм.
Формат кожної марки – 33х22,62 мм.
Перфорація рамкова – 11 1/2.

Тираж блоку – 132 000 прим
Захист марки № 1227: в УФ-променях світиться пір’я півня.
Захист марки № 1228: в УФ-променях світяться щічки кролика.
Захист марки № 1229: в УФ-променях світиться умовний орнамент.
Захист марки № 1230: в УФ-променях світиться умовне зображення гілочки.
Захист марки № 1231: в УФ-променях світиться умовне зображення гусячих яєць.
Захист блоку мікротекст: «К. Лавро».
Художник блоку Кость Лавро.
Дизайн штемпеля Євгенія Бородая.
Поля блоку художньо оформлені. На полях блоку текст: «Українське подвір’я».
Блок – багатоколірний; спосіб друку – офсет.
Блок надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».
На полях блоку штриховий код – 4823027133133.
Спецпогашення ВПЗ Київ-1.