08.10.2010 р. вводиться в обіг поштовий блок № 87 «Маяки України» з шести марок

№ 1069 «Маяк Санжійський»;
№ 1070 «Маяк Тендрівський»;
№ 1071 «Тарханкутський маяк»;
№ 1072 «Павловський маяк Передній»;
№ 1073 «Маяк Іллічівський»;
№ 1074 «Маяк Херсонеський».
Номінал марок № 1070, 1072, 1074 – 1,50 грн.
Номінал марок № 1069, 1071, 1073 – 2,00 грн.
Формат кожної марки – 24,36х52,2 мм.
Захист марок у блоці: в УФ променях світяться фрагменти маяків.
Захист блока: мікротекст: «Н. Руда».
Формат блока – 170х123 мм.
Перфорація рамкова – 11 1/2.
Поля блока художньо оформлені. Тексти на полях: «Маяки України», «Lighthouses of Ukraine», «Lighthouse Sanzhiiskyi», «Lighthouse Tendrivskyi», «Lighthouse Tarkhankutskyi», «Lighthouse Pavlovskyi Front», «Lighthouse Illichivskyi», «Lighthouse Khersoneskyi».
На полях блока надруковано штриховий код – 4823027129396.
Тираж блока – 115 000 примірників.
Дизайн блока Надії Рудої.
Дизайн штемпеля Наталії Фандікової.
Блок – багатоколірний; спосіб друку – офсет.
Блок надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».