30.11.2011 р. вводяться в обіг поштові марки серії «Виноробство в Україні»: № 1151 «Трамінер», № 1152 «Аліготе».

30.11.2011 р. вводяться в обіг поштові марки художні серії «Виноробство в Україні»: № 1151 «Трамінер», № 1152 «Аліготе».
Формат кожної марки – 52х25 мм.
Перфорація гребінчаста – 11 1/2.
Номінал марки № 1151 – 1,90 грн.
Номінал марки № 1152 – 4,30 грн.
Кількість марок в аркуші – 12 (3х4).
Тираж марки № 1151 – 197 000 примірників.
Захист марки: в УФ-променях світиться зображення грона винограду; мікротекст «Л. Мельнік».
Текст на полях маркового аркуша: «Видовбано стараннями знатних братів-спадкоємців і власників замку в Середньому Франциска Стефана і Домініка Добо з Рускои(і). (Підвал) зміцнили бійницями і ровом. Року Христового тисяча п’ятсот п’ятдесят сьомого».
Марка – багатоколірна; спосіб друку – офсет. На полях маркового аркуша надруковано штриховий код 4823027131078. Зам. 1-3414. 19.08.2011.
Захист марки № 1152: в УФ-променях світиться номінал; мікротекст «Л. Мельнік».
Тираж марки № 1152 – 197 000 примірників.
Текст на полях маркового аркуша: «Коблеве – благодатна земля Миколаївщини, де жаркий степ зустрічається з прохолодою моря, де розкинулись безкраї виноградники з найкращими сортами благородної лози, де аромат білого вина п’янить легкістю, свіжістю та гармонією смаку».
Марка – багатоколірна; спосіб друку – офсет. На полях маркового аркуша надруковано штриховий код 4823027131085. Зам. 1-3536. 09.11.2011.
Художниця марок та штемпелів Лариса Мельнік.
Марки надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».

25.11.2011 р. вводиться в обіг поштовий блок № 94 «Щедра Україна. Весна»

25.11.2011 р. вводиться в обіг поштовий блок художній № 94 «Щедра Україна. Весна».

Блок з шести марок: № 1145, № 1146, № 1147, № 1148, № 1149, № 1150.
Формат блока – 100х130 мм.
Формат марки № 1145 – 29,58х40,02 мм; номінал – 1,80 грн.
Формат марки № 1146 – 29,58х40,02 мм; номінал –
2,20 грн.
Формат марки № 1147 – 29,58х26,1 мм; номінал – 1,80 грн.
Формат марки № 1148 – 29,58х40,02 мм; номінал – 6,00 грн.
Формат марки № 1149 – 24,36х31,32 мм; номінал – 1,80 грн.
Формат марки № 1150 – 29,58х40,02 мм; номінал – 1,90 грн.
Перфорація рамкова – 11 1/2.
Тираж блока – 140 000 примірників.
Захист блока: мікротекст «Н. Кохаль».
Захист марок № 1145, 1146, 1147, 1148, 1150: в УФ-променях світяться квіти.
Захист марки № 1149: в УФ-променях світиться дубльоване зображення дерева.
Художниця блока – Наталія Кохаль. Дизайн штемпеля Ольги Кожарінової.
Спецпогашення у ВПЗ Київ-1.

22.11.2011 р. вводиться в обіг поштовий блок № 93 «Земноводні України».

22.11.2011 р. введено в обіг поштовий блок художній № 93 «Земноводні України».
Блок з п’яти марок:
№ 1140 «Їстівна жаба Pelophylax kl. esculentus»;
№ 1141 «Звичайна (деревна) райка Hyla arborea»;
№ 1142 «Прудка жаба Rana dalmatina»;
№ 1143 «Ставкова жаба Pelophylax lessonae»
№ 1144 «Озерна жаба Pelophylax ridibundus».
Формат блока – 120х110 мм.
Формат кожної марки – 33,06х33,06 мм.
Перфорація рамкова – 11 1/2.
Номінал марок № 1140, 1141 – 1,80 грн.
Номінал марок № 1142, 1143 – 2,20 грн.
Номінал марки № 1144 – 4,30 грн.
Тираж блока – 115 000 примірників.
Захист блока: мікротекст «Н. Кохаль».
Захист кожної марки: в УФ-променях світиться зображення бабки.
Поля блока художньо оформлені. На полях тексти українською та англійською мовами: «Земноводні України», «Amphibians of Ukraine».
Художниця блока Наталія Кохаль.
Художник штемпеля Олександр Сталмокас.
Блок – багатоколірний; спосіб друку – офсет.
Блок надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».
На полях блока штриховий код – 4823027131948.
Спецпогашення відбулося у ВПЗ Київ-1.
На марках блоку зображено жабу ставкову (Pelophylax lessonae або Rana lessonae), жабу їстівну (Pelophylax kl. esculentus синонім Rana kl. esculenta), жабу озерну (Pelophylax ridibundus синонім Rana ridibunda) — види земноводних, що входять до підроду зелених (водяних) жаб (Pelophylax Fitzinger), роду жаб (Rana), жабу прудку (Rana dalmatina) — вид земноводних, що входить до роду жаб (Rana) та райку звичайну (Hyla arborea) — вид земноводних, що входять до роду райка (Hyla), родини райок (Hylinae). Жабу прудку занесено до Червоної книги України.

18.11.2011 р. вводяться в обіг поштові марки «Софія Київська. 1000 років», зчіпка з двох марок і купона: № 1138, № 1139.

18.11.2011 р. вводяться в обіг поштові марки художні «Софія Київська. 1000 років», надруковані у вигляді зчіпки з двох марок і купона: № 1138, № 1139.
Формат кожної марки – 38,28х33,06 мм.
Формат купона 33,06х33,06 мм.
Перфорація гребінчаста – 11 1/2.
Номінал марки № 1138 – 1,90 грн.
Номінал марки № 1139 – 6,00 грн.
Кількість марок в аркуші – 10 (5 зчіпок).
Тираж зчіпки – 145 000 примірників.
Захист марок № 1138, № 1139: в УФ-променях світяться номінали марок.
Текст на купоні: «Софія Київська. 1000 років. 1011-2011», мікротекст: «М. Кочубей».
Тексти на полях аркуша: «Софія Київська. 1000 років», «Софія Київська – унікальна архітектурно-історична і мистецька пам’ятка всесвітнього значення. Засновано будівництво Володимиром Святим у 1011 р., завершено Ярославом Мудрим у 1018 р.».
Дизайн марок Світлани Бондар.
Художник купона Миколай Кочубей.
Дизайн штемпеля Євгенія Бородая.
Марки – багатоколірні; спосіб друку – офсет, тиснення фольгою.
На полях маркового аркуша надруковано штриховий код 4823027132174. Зам. 1-3478. 05.10.2011.
Марки надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».

Собор святої Софії, Софія Київська або Софійський собор – християнський собор, пам’ятка української архітектури часів Київської Русі. Храм зберіг давню архітектуру та найповніший у світі комплекс мозаїк і фресок ХІ ст.
Наразі Софійський собор з 60-ма іншими архітектурно-історичними пам’ятками входить до складу Національного заповідника «Софія Київська», створеного у 1934 р. Це пам’ятка світового значення, яка 1990 р. занесена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.