29.10.2010 р. введено в обіг поштові марки серії «Історія війська в Україні», надруковані зчіпкою з чотирьох марок.

29.10.2010 р. введено в обіг поштові марки серії:
«Історія війська в Україні»,
надруковані зчіпкою з чотирьох марок:
Марка № 1077 «Задунайська січ».
Марка № 1078 «Українські козацькі полки 1812 року».
Марка № 1079 «Оборона Севастополя».
Марка № 1080 «Наказний Отаман Яків Кухаренко».
Формат марок – 40х28 мм.
Перфорація гребінчаста – 14:14 1/4.
Номінал марки № 1077, 1078 – 1,50 грн.
Номінал марки № 1079, № 1080 – 2,00 грн. Кількість зчіпок в аркуші – 4 (16 марок).
Тираж зчіпки – 145 000 примірників.
Захист марки № 1077: мікротекст «Ю.Логвин».
В УФ променях світяться: щит під тризубом, текст: «Задунайська Січ», частини одягу козаків.
Захист марки № 1078: мікротекст «Ю.Логвин».
В УФ променях світяться: щит під тризубом, текст: «Українські козацькі полки 1812 року», зображення коней.
Захист марки № 1079: мікротекст «Ю. Логвин».
В УФ променях світяться: щит під тризубом, текст: «Оборона Севастополя», одяг солдат.
Захист марки № 1080: мікротекст «Ю. Логвин».
В УФ променях світяться: щит під тризубом, текст: «Наказний Отаман Яків Кухаренко», зображення коня.
Художник марок та штемпеля – Юрій Логвин.
Марки – багатоколірні; спосіб друку – офсет.
На полях маркового аркуша штриховий код – 4823027130217; Зам. 0-3471. 01.10.2010.
Марки надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».

29.10.2010 р. введено в обіг поштову марку № 1081 «Наказний гетьман України. Павло Полуботок. 1660-1724»

29.10.2010 р. введено в обіг поштову марку
№ 1081 «Наказний гетьман України. Павло Полуботок. 1660-1724»
Формат марки – 40х28 мм. Перфорація гребінчаста – 14:14 1/4.
Номінал марки – 1,50 грн. Кількість марок в аркуші – 12 (3х4).
Тираж – 180 000 примірників.
Дизайн марки та штемпеля – Володимир Таран.
Захист – мікротекст «В. Таран». В УФ променях світиться частина вбрання.
Марка – багатоколірна; спосіб друку – офсет, тиснення фольгою.
На полях аркуша надруковано штриховий код 4823027130194;
Зам. 0-3459. 23.09.2010.
Марку надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».

15.10.2010 Нові марки Провідники козацьких повстань

15.10.2010 р. вводяться в обіг поштові марки, надруковані зчіпкою з двох марок:
№ 1075 «Провідники козацьких повстань. Криштоф Косинський» з купоном,
№ 1076 «Провідники козацьких повстань. Богдан Микошинський» з купоном.
Формат марок та купонів – 40х28 мм.
Номінал марки № 1075 – 1,50 грн.
Номінал марки № 1076 – 2,00 грн.
Перфорація гребінчаста – 14:14 1/4.
Кількість зчіпок в аркуші – 3. Тираж зчіпки – 130 000 примірників.
Захист марок: мікротекст «В.Василенко». В УФ променях світиться плашка під гербом.
Художник марок та штемпеля – Василь Василенко.
Марки – багатоколірні; спосіб друку – офсет.
Марки надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».
На полях маркового аркуша штриховий код – 4823027129419; Зам. 0-3421. 26.08.2010.

Введення в обіг стандартних поштових марок сьомого випуску (з наддруком)

06.10.2010 р. вводяться в обіг стандартні поштові марки сьомого випуску (з наддруком), призначені для внутрішнього використання підприємством та забезпечення власників абонементів на одержання ЗПО та філпродукції:
№ 1067 «Горщики-двійнята» – номінал 2,00 грн.
№ 1068 «Коник» – номінал 1,50 грн.
Формат кожної марки – 22х26 мм.
Перфорація гребінчаста – 13 3/4.
Кількість марок в аркуші – 90 (9х10).
На марці № 1067 зображені «горщики-двійнята», текст: «УКРАЇНА UKRAINA”.
Захист – в УФ променях світиться щит під тризубом; мікрошрифт: цифри «2007-II», на номіналі виворітним мікрошрифтом надруковано цифру «1”.
Наддрук: номінал «2,00».
Тираж марки № 1067 «Горщики-двійнята» (з наддруком) з мікрошрифтом «2007-II» – 2157647 пр.
На марці № 1068 зображено «коника», текст: «УКРАЇНА UKRAINA”.Захист – в УФ променях світиться щит під тризубом; мікрошрифт: цифри «2007-ІІ» або «2008», на номіналі виворітним мікрошрифтом надруковано двічі цифру «3”.
Наддрук: номінал «1,50».
Тираж марки № 1068 «Коник» (з наддруком) з мікрошрифтом «2007-ІІ» – 1282230 пр.
Тираж марки № 1068 «Коник» (з наддруком) з мікрошрифтом «2008» – 4651380 пр.
Художниця Катерина Штанко.
Марки – багатоколірні, спосіб друку: марок – офсет, наддрук – типографський друк.

08.10.2010 р. вводиться в обіг поштовий блок № 87 «Маяки України» з шести марок

№ 1069 «Маяк Санжійський»;
№ 1070 «Маяк Тендрівський»;
№ 1071 «Тарханкутський маяк»;
№ 1072 «Павловський маяк Передній»;
№ 1073 «Маяк Іллічівський»;
№ 1074 «Маяк Херсонеський».
Номінал марок № 1070, 1072, 1074 – 1,50 грн.
Номінал марок № 1069, 1071, 1073 – 2,00 грн.
Формат кожної марки – 24,36х52,2 мм.
Захист марок у блоці: в УФ променях світяться фрагменти маяків.
Захист блока: мікротекст: «Н. Руда».
Формат блока – 170х123 мм.
Перфорація рамкова – 11 1/2.
Поля блока художньо оформлені. Тексти на полях: «Маяки України», «Lighthouses of Ukraine», «Lighthouse Sanzhiiskyi», «Lighthouse Tendrivskyi», «Lighthouse Tarkhankutskyi», «Lighthouse Pavlovskyi Front», «Lighthouse Illichivskyi», «Lighthouse Khersoneskyi».
На полях блока надруковано штриховий код – 4823027129396.
Тираж блока – 115 000 примірників.
Дизайн блока Надії Рудої.
Дизайн штемпеля Наталії Фандікової.
Блок – багатоколірний; спосіб друку – офсет.
Блок надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів».